CHARIZMA 3/2013

Úvodník


Pápež František vyzval svet na deň pôstu a modlitieb za Sýriu, na odvrátenie hroziacej vojny. Čo bolo šokujúce? Vyzval každého, kto verí v Boha, nielen katolíkov, nielen kresťanov. A čo šokovalo viac? Počúvli ho. Nielen kresťania, ale aj moslimovia. Najvyššia duchovná autorita sunnitského islamu v Sýrii Ahmad Badreddin Hassoun povedal, že prijíma túto výzvu a modlitby, pôstu za mier sa zúčastnili všetky moslimské kmeňové spoločenstvá ako drúzovia, izmaeliti, alaviti a šiíti. Prečo rešpektujú moslimovia nášho Svätého Otca? „Lebo miluje ľud Sýrie!“ povedali ich predstavitelia. Pretože miluje!
Kedysi sa aj svätý František rozhodol ísť počas piatej križiackej výpravy ako posol mieru do Svätej zeme. Križiaci však neprijali jeho výzvu o prímerie a utrpeli v boji porážku. Vybral sa však k sultánovi a dosiahol bez zbrane to, čo nedosiahli križiaci zbraňami. Dostal listinu, ktorá jemu i jeho bratom dovoľovala navštíviť sväté miesta vo Svätej zemi, františkáni mohli zostať na posvätných miestach a dodnes tam vydávajú kresťanské svedectvo. Dokázal prísť s láskou k nepriateľovi.
Sme pozvaní aj vyzvaní milovať. Do krajnosti. Bez strachu. Dostali sme Ducha Svätého - Ducha Lásky. Prajem nám všetkým, aby sme ako naši svätí dokázali prinášať s láskou zmierenie a pokoj tým, ktorí to najviac potrebujú.

Andrea Teplanová


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.