streda, 24. máj 2017
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť,
dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

( Gal 5, 22-23 )

Najbližšie podujatia


27.05.2017 - Nitra
Predturíčne stretnutie


01.06.2017 - 04.06.2017 - Rím - Vatikán
Zlaté jubileum Charizmatickej obnovy


29.06.2017 - 02.07.2017 - Nitra
Dar Svätého Ducha
(Duchovné cvičenia)


09.07.2017 - 13.07.2017 - Nitra
Ako sa modliť za uzdravenie
(seminár - Elias Vella)


15.07.2017 - 19.07.2017 - Skalka
Nové svitanie
(katolícka pútnická konferencia)


19.07.2017 - 23.07.2017 - Nitra
Utrpenie: trest alebo dar?
(seminár - Elias Vella)


25.08.2017 - 27.08.2017 - Trnava
Katolícka charizmatická konferencia


14.10.2017 - Trenčín
Stretnutie spoločenstiev a priateľov
Obnovy v Duchu Svätom
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.