CHARIZMA 1/2015

Úvodník


Prišiel čas, kedy sme pozvaní zjednotiť sa s Ježišom v láske, sebazapieraní a modlitbe na púšti a v obetovaní seba samého iným. Páter Pio povedal: „Keď chceme premieňať ľudí, nestačí k tomu, aby sme ich milovali. Nevyhnutné je najprv milovať Boha a obetu. Ako je možné horieť pre zem, keď je človek studený pre nebo?“
A lásku i vieru k Bohu získavame najmä modlitbou, prijímaním premeneného Pána v Eucharistii a čítaním Svätého písma, ale aj dobrej duchovnej literatúry. Dúfame, že aj v tomto čísle nášho časopisu prinášame všetkým čitateľom povzbudenie vo viere a rast v láske. Aby sme spoločne ešte viac „zahoreli pre nebo a aj pre zem“.

Andrea Teplanová


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.